HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2022

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI

FURMANY
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne – odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 19 7 12
LUTY 9 16 4 28 9
MARZEC 9 16 4 9
KWIECIEŃ 13, 27 14 1, 15, 29 13
MAJ 11, 25 18 13, 27 31
CZERWIEC 8, 22 15 10, 24
LIPIEC 13, 27 20 8, 22
SIERPIEŃ 10, 24 17 5, 19 31
WRZESIEŃ 14, 28 21 2, 16, 30
PAŹDZIERNIK 12, 26 19 14, 28 12
LISTOPAD 9 16 25 30 9
GRUDZIEŃ 7 14 16 7

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI GORZYCE
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 13 11 20 13
LUTY 10 8 18 17 10
MARZEC 10 8 18 10
KWIECIEŃ 14, 28 12 8, 22 14
MAJ 12, 26 10 6, 20 19
CZERWIEC 9, 23 7 3, 17
LIPIEC 7, 21 12 1, 15, 29
SIERPIEŃ 4, 18 9 12, 26 30
WRZESIEŃ 1, 15, 29 13 9, 23
PAŹDZIERNIK 13, 27 11 7, 21 13
LISTOPAD 10 8 18 28 10
GRUDZIEŃ 15 6 9 15

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI MOTYCZE PODUCHOWNE
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady Segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 5 20 12
LUTY 9 2 18 17 9
MARZEC 9 2 18 9
KWIECIEŃ 13, 27 6 8, 22 13
MAJ 11, 25 4 6, 20 19
CZERWIEC 8, 22 1 3, 17
LIPIEC 13, 27 6 1, 15, 29
SIERPIEŃ 10, 24 3 12, 26 30
WRZESIEŃ 14, 28 7 9, 23
PAŹDZIERNIK 12, 26 5 7, 21 12
LISTOPAD 9 3 18 28 9
GRUDZIEŃ 7 2 9 7

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI ORLISKA
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 19 20 12
LUTY 9 16 18 17 9
MARZEC 9 16 18 9
KWIECIEŃ 13, 27 14 8, 22 13
MAJ 11, 25 18 6, 20 19
CZERWIEC 8, 22 15 3, 17
LIPIEC 13, 27 20 1, 15, 29
SIERPIEŃ 10, 24 17 12, 26 30
WRZESIEŃ 14, 28 21 9, 23
PAŹDZIERNIK 12, 26 19 7, 21 12
LISTOPAD 9 16 18 28 9
GRUDZIEŃ 7 14 9 7

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI PĄCZEK GORZYCKI
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 3 5 20 3
LUTY 3 2 18 17 3
MARZEC 3 2 18 3
KWIECIEŃ 4, 19 6 8, 22 4
MAJ 2, 16, 30 4 6, 20 19
CZERWIEC 13, 27 1 3, 17
LIPIEC 11, 25 6 1, 15, 29
SIERPIEŃ 8, 22 3 12, 26 4
WRZESIEŃ 5, 19 7 9, 23
PAŹDZIERNIK 3, 17, 31 5 7, 21 17
LISTOPAD 14 3 18 17 14
GRUDZIEŃ 12 2 9 12

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 10 18 7 10
LUTY 7 15 4 28 7
MARZEC 7 15 4 7
KWIECIEŃ 7, 21 20 1, 15, 29 7
MAJ 5, 19 17 13, 27 31
CZERWIEC 2, 15, 30 14 10, 24
LIPIEC 14, 28 19 8, 22
SIERPIEŃ 11, 25 11 5, 19 31
WRZESIEŃ 8, 22 20 2, 16, 30
PAŹDZIERNIK 6, 20 18 14, 28 6
LISTOPAD 4 15 25 30 4
GRUDZIEŃ 8 13 16 8

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI TRZEŚŃ
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 17 4 7 17
LUTY 14 1 4 28 14
MARZEC 14 1 4 14
KWIECIEŃ 11, 25 5 1, 15, 29 11
MAJ 9, 23 2 13, 27 31
CZERWIEC 6, 20 2 10, 24
LIPIEC 4, 18 5 8, 22
SIERPIEŃ 1, 16, 29 2 5, 19 4
WRZESIEŃ 12, 26 6 2, 16, 30
PAŹDZIERNIK 10, 24 4 14, 28 10
LISTOPAD 7 2 25 17 7
GRUDZIEŃ 5 1 16 5

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI WRZAWY
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 3 5 20 3
LUTY 3 2 18 17 3
MARZEC 3 2 18 3
KWIECIEŃ 4, 19 6 8, 22 4
MAJ 2, 16, 30 4 6, 20 19
CZERWIEC 13, 27 1 3, 17
LIPIEC 11, 25 6 1, 15, 29
SIERPIEŃ 8, 22 3 12, 26 4
WRZESIEŃ 5, 19 7 9, 23
PAŹDZIERNIK 3, 17, 31 5 7, 21 17
LISTOPAD 14 3 18 17 14
GRUDZIEŃ 12 2 9 12

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI ZABRODY
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 19 7 12
LUTY 9 16 4 28 9
MARZEC 9 16 4 9
KWIECIEŃ 13, 27 14 1, 15, 29 13
MAJ 11, 25 18 13, 27 31
CZERWIEC 8, 22 15 10, 24
LIPIEC 13, 27 20 8, 22
SIERPIEŃ 10, 24 17 5, 19 31
WRZESIEŃ 14, 28 21 2, 16, 30
PAŹDZIERNIK 12, 26 19 14, 28 12
LISTOPAD 9 16 25 30 9
GRUDZIEŃ 7 14 16 7

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI ZALESIE GORZYCKIE
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 17 4 7 17
LUTY 14 1 4 28 14
MARZEC 14 1 4 14
KWIECIEŃ 11, 25 5 1, 15, 29 11
MAJ 9, 23 2 13, 27 31
CZERWIEC 6, 20 2 10, 24
LIPIEC 4, 18 5 8, 22
SIERPIEŃ 1, 16, 29 2 5, 19 4
WRZESIEŃ 12, 26 6 2, 16, 30
PAŹDZIERNIK 10, 24 4 14, 28 10
LISTOPAD 7 2 25 17 7
GRUDZIEŃ 5 1 16 5

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7 30

Popiół zbierany będzie tylko i wyłącznie w workach!

Odbiór popiołu będzie się odbywał sprzed posesji w wyznaczonych wyżej terminach.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe, budowlane oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

_______________________________________

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2022
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – BLOKI

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów
ODPADY KOMUNALNE Dwa razy w tygodniu Odpady prosimy wyrzucać tylko i wyłącznie do pojemników przeznaczonych na poszczególne odpady
SUROWCE WTÓRNE –      MAKULATURA,PLASTIK, SZKŁO, METALE Raz w tygodniu
ODPADY BIODEGRADOWALNE – ODPADY KUCHENNE, ODPADY ZIELONE Raz w tygodniu
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

PRZETERMINOWANE LEKI

25 luty

31 maj

30 sierpień

29 listopad

Odpady te można na bieżąco oddawać do PSZOK’u

Odpady rozbiórkowe, budowlane oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

_______________________________________

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach (PSZOK)

Mieszkańcy Gminy Gorzyce bezpłatnie mogą oddawać odpady segregowane, powstające w gospodarstwach domowych, do PSZOK zlokalizowanego w Gorzycach, przy ul. Wrzawskiej 9

PSZOK czynny we wtorki od 12.00 do 18.00 oraz piątki od 10.00 do 14.00

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 1. papieru i tektury;
 2. szkła;
 3. opakowań wielomateriałowych;
 4. tworzywa sztucznego;
 5. metali;
 6. bioodpadów;
 7. przeterminowanych leków i chemikaliów;
 8. zużytych baterii i akumulatorów;
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 10. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 11. zużytych opon;
 12. popiołu,
 13. odpady niebezpieczne;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 15. odpady tekstyliów i odzieży;
 16. odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu substancji  we  krwi,  w szczególności igieł  i  strzykawek.

Załączniki:
harmonogram wywozu odpadów – Furmany (607 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Furmany (549 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (607 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (549 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (bloki) (388 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (bloki) (485 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Motycze Poduchowne (607 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Motycze Poduchowne (549 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Orliska (607 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Orliska (549 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Poczęk Gorzycki (606 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Poczęk Gorzycki (550 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Sokolniki (606 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Sokolniki (549 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Trześń (606 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Trześń (549 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Wrzawy (562 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Wrzawy (548 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Zabrody (606 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Zabrody (549 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Zalesie Gorzyckie (607 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Zalesie Gorzyckie (550 KB, PDF)