Podatki i opłaty lokalne

Opis spraw do załatwienia dotyczących spraw związanych z podatkami i opłatami lokanymi.

Przeksięgowanie nadpłaty na poczet innego podatnika
zaświadczenie o stanie majątkowym
informacja o gruntach rolnych – osoby fizyczne
informacja o lasach – osoby fizyczne
deklaracja na podatek od nieruchomości – osoby prawne
deklaracja na podatek rolny – osoby prawne
deklaracja na podatek leśny – osoby prawne
Podatek od środków transportowych