Kultura i promocja

Opis spraw związanych udzielaniem zgód na użycie symboli gminy, objęcie patronatem honorowym wydarzeń, wsparcia finansowego lub i organizacyjnego wydarzeń, zezwolenia na organizację imprez masowych.

Patronat Wójta Gminy Gorzyce
Wniosek o wyrażenie zgody na użycie symboli gminy Gorzyce
Wniosek o wsparcie finansowe/organizacyjne