Oferta inwestycyjna Gminy Gorzyce to ponad 2 ha gruntów położonych na terenie Gorzyc, w części, w której zlokalizowane są największe i znaczące w świecie firmy.

Kształt działki: nieregularny.
Tereny inwestycyjne położone są przy ul. Adama Krzemińskiego oraz ul. Odlewników na działce o numerze ewidencyjnym 1743/633.


Istnieje możliwość powiększenia terenu inwestycyjnego o działki sąsiednie tj. o działki o stanowiące własność osób fizycznych.
Teren inwestycyjny stanowi własność gminy Gorzyce, posiada plan zagospodarowania przestrzennego terenu Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach – Uchwała nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Działka przeznaczona jest pod teren zabudowy usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnej oznaczonej symbolem 5U,P.
Do działki prowadzi droga publiczna, gminna – ul. A. Krzemińskiego o szerokości 7 m, (tzw. droga do strefy ekonomicznej) o nawierzchni asfaltowej, łącząca działkę z drogą krajową nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl oraz z drogą gminną, publiczną – ul. Odlewników o pasie szerokości 4 m.

Obecne użytkowanie: część działki użytkowana jest jako łąka kośna oraz jest zadrzewiona.
• Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): NIE
• Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): NIE
• Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): NIE
• Przeszkody podziemne (T/N): NIE
• Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): NIE
• Budynki i zabudowania na terenie (T/N): NIE
• Elektryczność na terenie (T/N): TAK – na terenie działki znajduje się linia wysokiego napięcia.
• Gaz na terenie (T/N): NIE
• Woda na terenie (T/N): NIE –
• Kanalizacja na terenie (T/N): NIE