Władze Gminy Gorzyce

Wójt Gminy gorzyce Leszek Surdy

Leszek Surdy – Wójt Gminy Gorzyce

Jakub Osuch – Zastępca Wójta Gminy Gorzyce

Barbara Lubas – Sekretarz Gminy Gorzyce

Marta Mazur Matyka – Skarbnik Gminy Gorzyce

Wójt Gminy Gorzyce zaprasza interesantów

  • w każdy wtorek i piątek w godz. od 8.00 do 9.00 oraz

  • w każdy czwartek w godz. od 14.00 do 15.00.

Spotkania w innym terminie można uzgodnić telefonicznie pod numerem 15 836 20 75 wew. 11
lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy przy ul. Sandomierskiej 75, pok. nr 4 (parter)