Usługi komunalne

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce
tel. biuro 15 644 68 39
e-mail: biuro@zgkgorzyce.pl
dyrektor: Przemysław Świergul

Stacja Uzdatniania Wody – usługi wodociągowe

Stacja Uzdatniania Wody – usługi wodociągowe
tel. 15 644 68 43 (telefon czynny całą dobę)
e-mail: suw@zgkgorzyce.pl

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych – usługi kanalizacyjne

Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych – usługi kanalizacyjne
tel. 15 644 68 38 (telefon czynny całą dobę)
e-mail:  oczyszczalnia@zgkgorzyce.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Wrzawska 9
tel. 574 777 405
czynny:
we wtorki w godz. 12.00-18.00
w piątki w godz. 10.00-14.00