Miejscowości

Gorzyce to gmina wiejska, w jej skład wchodzi 8 sołectw o różnej wielkości: Gorzyce, Wrzawy, Sokolniki, Trześń, Furmany, Motycze Poduchowne, Orliska i Zalesie Gorzyckie.

Miejscowość Gorzyce administracyjnie podzielona jest na sołectwo i osiedle. Osiedle Gorzyce ze względu na infrastrukturę
i zabudowę ma charakter miejski.