Straż pożarna

Na terenie gminy Gorzyce działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gorzycach, Wrzawach, Sokolnikach, Trześni, Furmanach, Motyczu Poduchownym oraz w Orliskach.

  • Najstarsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej została założona w Gorzycach, 1872 roku, jej założycielem był Adam Grzywacz.
  • W 1875 roku z inicjatywy gospodarza Antoniego Marcina Kołtona oraz ówczesnego wójta, Michała Ciby powołano Ochotniczą Straż Pożarną w Trześni.
  • 1880 rok, to data założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach – jej założycielami byli Jacenty Czerepak i Ludwik Tworek.
  • Powołanie OSP Wrzawy datowane jest na rok 1898. Pierwszym komendantem jednostki został wówczas Jan Budziło, zaś prezesem Jan Wydra.
  • Jednostka OSP Furmany została powołana w 1934 roku, jej głównym organizatorem był Michał Kasak.
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Motyczu Poduchownym została powołana po drugiej wojnie światowej, jej powstanie datuje się przypuszczalnie na rok 1948.
  • Najmłodszą z jednostek jest Ochotnicza Staż Pożarna w Orliskach, która została założona w 1952 roku, jej inicjatorami byli: Franciszek Czerwonka, Franciszek Jakubik, Bronisław Wnuk, Józef Pikus, Józef Chara, Ludwik Turbiarz oraz Mieczysław Robak.

Największym wyzwaniem dla wszystkich druhów strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy był udział w akcjach przeciwpowodziowych. Z niewyobrażalnym w skutkach żywiołem przyszło się zmagać druhom strażakom
w 2001 roku i dwukrotnie w 2010 roku. Podczas powodzi woda pokryła blisko 3/4 powierzchni gminy Gorzyce.

Obecnie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączonych jest 5 jednostek OSP z Gorzyc, Trześni, Sokolnik, Furman
i Wrzaw.

ZARZĄD GMINNY OSP

Ryszard Nowocień – Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP

Tomasz Lipiński – Komendant Gminny Związku OSP RP w Gorzycach

Adres do korespondencji
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Opiekun merytoryczny Ochotniczych Straży Pożarnych z ramienia Urzędu Gminy Gorzyce
Tomasz Słowiński
tel. 15 836 20 75 wew. 32
e-mail: t.slowinski@gminagorzyce.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach
ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce
e-mail: ospgorzyce1872@gmail.com
www.facebook.com/OSPGORZYCE
prezes – Paweł Grębowiec
naczelnik – Patryk Warzycki

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach
ul. Sandomierska 90, 39-432 Sokolniki
e-mail: baranzbigniew@o2.pl
www.facebook.com/strazsokolniki
prezes – Zbigniew Baran
naczelnik – Marcin Rękas

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzawach
Wrzawy, 39-432 Gorzyce
e-mail: krzysztof721@interia.pl
www.facebook.com/OSP-Wrzawy
prezes – Wacław Pyrkosz
naczelnik – Krzysztof Laskowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Trześni
ul. Błonie 4, 39-432 Gorzyce
e-mail: osptrzesn@wp.pl
www.facebook.com/osptrzesn
prezes – Ryszard Nowocień
naczelnik  – Przemysław Bożek

Ochotnicza Straż Pożarna w Furmanach
ul. Trześniowska 13
Furmany
39-400 Tarnobrzeg
e-mail: ospfurmany@o2.pl
www.facebook.com/OSP-Furmany
prezes – Jan Duma
naczelnik – Robert Duma

Ochotnicza Straż Pożarna w Motyczu Poduchownym
Motycze Poduchowne
39-432 Gorzyce
e-mail: kjurek88@interia.pl
www.facebook.com/osp.motyczepoduchowne
prezes – Rafał Samołyk
naczelnik – Kamil Jurek

Ochotnicza Straż Pożarna w Orliskach
Orliska 65
39-432 Gorzyce
adres do korespondencji:
Orliska 4
39-432 Gorzyce
e-mail: andrzejstachula@o2.pl
www.facebook.com/OSP-Orliska
prezes – Jerzy Stachula
naczelnik – Andrzej Stachula