Oświata

Placówki prowadzone przez Gminę Gorzyce

Samorządowy Żłobek w Gorzycach
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
telefon: 785 375 737
mail: zlobekgorzyce@wp.pl
dyrektor: Aneta Trościńska

Samorządowe Przedszkole w Gorzycach
ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
tel. 15 644 55 10
e-mail: przedszkolegorzyce@interia.pl
dyrektor: Ewelina Trojnacka-Rolek

Oddziały

Samorządowe Przedszkole w Gorzycach oddział w Orliskach
ul. Orliska 13
39-432 Gorzyce

Samorządowe Przedszkole w Gorzycach oddział we Wrzawach
Wrzawy 490
39-432 Gorzyce
tel. 15 836 36 28

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trześni
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Przedszkole w Trześni
Trześń, ul. Szkolna 2
39-432 Gorzyce
tel./faks: 15 836 29 12
e-mail: sptrzesn@op.pl
dyrektor: Jerzy Paw

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach
Przedszkole w Sokolnikach
Sokolniki, ul. Sandomierska 80
39-432 Gorzyce

tel. szkoły podstawowej – 15 836 35 50
tel. przedszkola – 15 836 35 51
e-mail: spsokolniki@onet.pl
www: https://zspsokolniki.pl

dyrektor: Małgorzata Wajs

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Furmanach
Furmany, ul. Kościelna 2
39-400 Tarnobrzeg
tel./faks. 15 836 36 04
e-mail: spfurmany@op.pl
dyrektor: Jolanta Rękas

Szkoła Podstawowa im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce
tel./faks: 15 836 28 14
e-mail: psp_gorzyce1@interia.pl
dyrektor: Piotr Elżakowski

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w  Gorzycach
Gorzyce, ul. Edukacji Narodowej 3
39-432 Gorzyce
tel./faks: 15 836 18 69
e-mail: szkola@sp2gorzyce.pl
dyrektor: Sylwester Kotwica
z-ca dyrektora: Katarzyna Stępień

Szkoła Podstawowa we Wrzawach
Wrzawy 490, 39-432 Gorzyce
tel./faks: 15 836 36 28
e-mail: szkolapodstawowawrzawy@wp.pl
dyrektor: Wiesław Tworek

Placówki prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach
ul. Żwirki i Wigury, 39-432 Gorzyce
tel. 15 836 20 87
e-mail: zsgorzyce@wp.pl
dyrektor: Krzysztof Komórkiewicz