Pracownicy

Władze Gminy Gorzyce

Leszek Surdy – Wójt Gminy Gorzyce

Lucyna Matyka – Zastępca Wójta Gminy Gorzyce

Marta Mazur-Matyka – Skarbnik Gminy Gorzyce

Adam Kumor – Sekretarz Gminy Gorzyce

Referat finansowo-księgowy

Marta Mazur-Matyka – Skarbnik Gminy Gorzyce

Jadwiga Paczkowska – Zastępca Skarbnika Gminy Gorzyce

Katarzyna Bąk – stanowisko ds. księgowości budżetowej

Magdalena Budziło – stanowisko ds. księgowości budżetowej

Monika Matyka – stanowisko ds. księgowości inwestycji

Weronika Lewandowska – stanowisko ds. rozliczania podatku od towarów i usług

Agnieszka Zimnicka – stanowisko ds. księgowości budżetowej

Beata Dzieciuch – stanowisko ds. księgowości budżetowej

Joanna Pichla – stanowisko ds. księgowości podatkowej

Marta Grębowiec – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

Lucyna Rydygier – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

Anna Kapała – stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat

Referat organizacyjny

Marta Jarosz – kierownik referatu organizacyjnego

Małgorzata Miłek – stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych

Referat rozwoju i promocji

Adam Kumor – kierownik referatu promocji i rozwoju

Magdalena Wrońska – stanowisko ds. pozyskiwania funduszy europejskich

Monika Iwaszko – stanowisko ds. rozwoju, promocji gminy i programów pomocowych

Paulina Czernikowska – stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i programów pomocowych

Referat spraw obywatelskich / Urząd Stanu Cywilnego

Barbara Babiec-Wziątek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/ kierownik referatu spraw obywatelskich

Lucyna Pyrkosz – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ds. dowodów osobistych

Agnieszka Pyłka-Wierzgacz – stanowisko ds. ewidencji ludności

Referat świadczeń rodzinnych

Agnieszka Szemraj-Byzdra – kierownik referatu ds. świadczeń rodzinnych

Anna Tworek – stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Marzena Michalska – stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego

Samodzielne stanowiska pracy

Ewa Dul – stanowisko ds. obsługi organów kolegialnych

Monika Zając – stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej

Bartłomiej Paciorek – stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami

Mieczysława Wicińska – stanowisko ds. ochrony środowiska

Jolanta Bartoszek – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

Andrzej Paczkowski – stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Krzysztof Bartoszek – stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

Marian Urbaniak – stanowisko ds. dróg i spraw energetycznych

Iga Kuźmicka – stanowisko ds. remontów i administrowania budynkami komunalnymi

Tomasz Słowiński – stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Małgorzata Żurek-Pasieczna – stanowisko ds. oświaty

Agnieszka Duszkiewicz – stanowisko ds. gospodarowania terenami zieleni

Magdalena Stachula – stanowisko ds. prowadzenia Punktu Czyste Powietrze

Daniel Mazur – stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej / informatyk