RPO WP 2014-2020

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – etap II a
RPO WP 2014-2020

Cel projektu: Celem projektu jest ograniczenie problemów społecznych na zdegradowanych terenach gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc poprzez przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych i turystycznych infrastrukturze objętej zakresem rzeczowym wniosku.

Wartość projektu: 2 719 902,74 zł

Wartość dofinansowania: 1 443 290,33 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: kwiecień-listopad 2020 r.

Rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej oraz infrastruktury przy Zespole Szkół w Gorzycach.
RPO WP 2014-2020

Wartość projektu: 1 311 031,22 zł.

Wartość dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020: 920.269,37 zł

Wartość dofinansowania z Ministerstwa: 104.700,00 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: 2017 r.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach
RPO WP 2014-2020

Cel projektu: Celem projektu jest termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Adama Osetka w Gorzycach i Szkoły Podstawowej we Wrzawach.

Wartość projektu: 1 578 659,31 zł

Wartość dofinansowania: 1.253.015,52 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: 2016 r.

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach
RPO WP 2014-2020

Cel projektu: Celem projektu jest znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej niezbędnych dla funkcjonowania obu obiektów, co w konsekwencji pozwoli uniknąć ewentualnych podwyżek kosztów dostawy wody i odbioru ścieków.

Wartość projektu: 1 448 688,97 zł

Wartość dofinansowania: 1 173 995, 91 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: 2018 r.