Dokumenty i dane osobowe

Opis spraw do załatwienia dotyczących uzyskania dowodu osobistego, zmian danych osobowych

Pierwszy dowód osobisty
Wymiana dowodu osobistego
Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Zmiana imion i nazwisk
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa