Małżeństwo

Opis spraw do załatwienia dotyczących małżeństwa.

Zaświadczenie o stanie cywilnym
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Odtworzenie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
Rejestracja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego