Grunty i nieruchomości

Opis spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o stanie majątkowym (wielkości gospodarstwa rolnego), dzierżaw i sprzedaży nieruchomości

Dzierżawa nieruchomości należących do gminy Gorzyce
Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Wstępny podział nieruchomości
Rozgraniczenie nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości