Drogi

Opis spraw do załatwienia dotyczących zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym urzadzeń inftrastuktury technicznej.

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym
Lokalizacja zjazdu z drogi
zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzenia
zajęcie pasa drogowego – prowadzenie robót