Meldunek

Opis spraw do załatwienia dotyczących meldunku

Zameldowanie na pobyt czasowy
Udostępnianie danych z ewidencji ludności
Ustalenie numeru porządkowego
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Zameldowanie na pobyt stały
Wymeldowanie z pobytu stałego