Zwierzęta

Opis spraw związanych z rejestracją ras agresywnych, zgłaszaniem bezdomnych zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt
Opłata za psa