Odpady komunalne

Informacje w sprawie gospodarowania odpadami
Harmonogram wywozu odpadów 2022 r.
Części samochodowe to nie odpad komunalny
Aplikacja SegreGo
ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH