Edukacja

Opis spraw do załatwienia dotyczących edukacji dzieci i młodzieży

Obowiązek szkolny
Zapisy do żłobka
Zapisy do przedszkola
Zapisy do szkoły
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych