Zgon

Opis spraw do załatwienia dotyczących zgonu.

Rejestracja zgonu
Sprostowanie aktu stanu cywilnego – aktu zgonu
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – aktu zgonu
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego