Dzieci

Opis spraw do załatwienia dotyczących urodzenia dziecka/dzieci

Rejestracja urodzenia
uznanie ojcostwa dziecka urodzonego
uznanie ojcostwa dziecka przed urodzeniem
Sprostowanie aktu stanu cywilnego – akt urodzenia
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego – akt urodzenia
Odpis skrócony aktu stanu cywilnego