herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń2022-11-23T09:19:53+01:00

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń

RPO WP 2014-2020

Tytuł projektu:
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń

Cel projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń.

Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego, który użytkowany jest jako łowisko wędkarskie poprzez:
1) wykonanie niwelacji terenu,
2) wykonanie altanki drewnianej o wymiarach 3x4m,
3) wykonanie miejsc parkingowych z kruszywa naturalnego – 5 szt. o powierzchni 62,5 m2,
4) wykonanie chodnika i placu wokół paleniska z kruszywa naturalnego o łącznej powierzchni 79,25 m2,
5) wykonanie 4 stanowisk wędkarskich o łącznej powierzchni 9 m2,
6) montaż elementów małej architektury, w tym: 3 szt. ławek, paleniska oraz 1 lampy solarnej.

Efekty:
Realizacja projektu przyczynia się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru LGR oraz do promocji obszaru LGR. Ma ona służyć wszystkim mieszkańcom i zaspokajać ich potrzeby spędzania wspólnie wolnego czasu, poprzez utworzenie miejsca pełniącego funkcje rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowe. Dzięki realizacji projektu nastąpi również popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Wartość projektu: 54 931,12 zł

Wartość dofinansowania: 38 000,00 zł

Etapy realizacji projektu

listopad 2022

NOWE ŁOWISKA W TRZEŚNI

22 listopada 11:10, 2022|

W miejscowości Trześń przy zbiorniku wodnym przy ul. Dębowej powstały nowe stanowiska do łowienia ryb. Plac został uporządkowany i zagospodarowany. Zamontowano tu altankę, ławeczki, palenisko, lampę solarną, a także wybudowano

Przejdź do góry