RYBACTWO I MORZE

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń
RPO WP 2014-2020

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na działce o nr ewidencyjnym 548/5 w miejscowości Trześń

Wartość projektu: 54 931,12 zł

Wartość dofinansowania: 38 000,00 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: sierpień-październik 2022 r.