herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL
Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy oraz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany2022-11-19T08:19:19+01:00

Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy oraz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany

RPO WP 2014-2020

Tytuł projektu:
Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy oraz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany

Cel projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne.

Opis projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Gorzyce poprzez:
– budowę oświetlenia terenu boiska sportowego (stadionu) w miejscowości Wrzawy w zestaw, którego wchodzi 6 masztów oświetleniowych oraz 18 oświetlaczy LED o łącznej mocy 10,8 kW (po 3 szt. na maszcie),
– budowę Street Workout Parku na terenie Osiedla Gorzyce o wym. 6,35m x 4,97m x 2,3 m w zestaw którego wchodzą słupy noszące, poręcze równoległe i do pompek (2 kpl ), drążki do podciągania(5 szt.), drabinka pionowa i pozioma (2 szt.), ławka do ćwiczeń z drabinką, rurka pionowa ( 1 szt.) , nawierzchnia bezpieczna o wym. 9,3 m x 8m, obrzeża.
– przebudowę placu zabaw w miejscowości Furmany w zakres którego wchodzą: bujak sprężynowy -2 szt., huśtawka ważka-1 szt., zestaw zabawowy-1 szt., ścianka wspinaczkowa pojedyńcza-1 szt. , ławka metalowa, śmietnik i tablica informacyjna
Powstałe w ramach realizacji projektu miejsca rekreacyjne stwarzają mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym alternatywę na spędzanie czasu wolnego, ułatwiają integrację, co w rezultacie zwiększa aktywność do podejmowania inicjatyw mających służyć nie tylko społeczności lokalnej.
Realizacja projektu przyczynia się do integracji różnych grup wiekowych, aktywizację osób z niepełnosprawnościami.

Wartość projektu: 232 664,40 zł

Wartość dofinansowania: 148 044,00 zł

Nazwa działania:
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie III.1.1. Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne.

Etapy realizacji projektu

listopad 2022

INFRASTRUKTURA REKREACYJNA

17 listopada 11:18, 2022|

Ponad 232 tys. zł. samorząd gminy Gorzyce przeznaczył na budowę infrastruktury rekreacyjnej. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w Gorzycach, budowę oświetlenia boiska we

Przejdź do góry