PROW 2014-2020

„Przebudowa placów zabaw w miejscowościach Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska”

RPO WP 2014-2020

Cel projektu: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez przebudowę placów zabaw w msc. Trześń, Motycze Poduchowne i Orliska.

Wartość projektu: 123 910,20 zł

Wartość dofinansowania: 71 460,00 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: czerwiec – wrzesień 2023 r.

 

Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Zalesie Gorzyckie na cele rekreacyjno-turystyczne
RPO WP 2014-2020

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zalesie Gorzyckie poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne.

Wartość projektu: 121 096,57 zł

Wartość dofinansowania: 77 053,00 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: luty-sierpnień 2022 r.

 

Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Gorzyce poprzez budowę street workout parku w msc. Gorzyce, budowę oświetlenia boiska w msc. Wrzawy oraz przebudowę placu zabaw w msc. Furmany
RPO WP 2014-2020

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-turystyczne

Wartość projektu: 232 664,40 zł

Wartość dofinansowania: 148 044,00 zł

Przewidywany okres realizacji projektu: luty-czerwiec 2022 r.