Zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych
na terenie gminy Gorzyce

WRZUCAMY
– czasopisma, gazety, książki, zeszyty, prospekty
– torby papierowe, opakowania z papieru
– papier biurowy i szkolny, kartony i tekturę

NIE WRZUCAMY
– artykułów higienicznych (np. pieluch, chusteczek)
– mokrego, zabrudzonego i tłustego papieru
– opakowań po napojach, opakowań po nawozach, tapet, worków po cemencie

WRZUCAMY
– opakowania z plastiku po płynach i napojach, plastikowe nakrętki, folię, reklamówki
– opakowania po chipsach, makaronach itp., kartony po sokach i mleku bez zawartości
– opakowania z metalu (np. puszki po napojach lub konserwach) drobny złom żelazny i metali

NIE WRZUCAMY
– tworzyw piankowych i styropianu
– opakowań po farbach, nawozach sztucznych, środkach ochrony roślin, PCV
– opakowań po lekach, sprzętu AGD i elektronicznego, baterii

Pamiętaj o zgnieceniu pustych butelek i opakowań przed ich wyrzuceniem!

WRZUCAMY
– czyste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
– czyste butelki po napojach alkoholowych
– czyste szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY
– luster, porcelany i ceramiki, fajansu
– żarówek, lamp neonowych, szkła okiennego i zbrojonego
– szyb samochodowych, nakrętek, kapsli, korków z butelek i słoików

WRZUCAMY
– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), resztki jedzenia, owoce, warzywa
– fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, rozdrobnione pędy i gałęzie drzew i krzewów
– skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew

NIE WRZUCAMY
– oleju jadalnego, płynnych odpadów kuchennych
– drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF
– odchodów zwierząt, kości zwierząt, popiołu, leków, innych odpadów komunalnych

WRZUCAMY
– zimny popiół

Pamiętaj! Ze względów bezpieczeństwa do worka wrzucamy tylko zimy popiół! 

NIE WRZUCAMY
– wszystkich odpadów wyżej wymienionych

WRZUCAMY
– do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy  wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

NIE WRZUCAMY
– zakazuje się wrzucania popiołu, przeterminowanych lekarstw
– zużytych świetlówek, żarówek, odpadów po żrących chemikaliach (np. środki ochrony roślin)
– zużytego sprzętu RTV i AGD (tzw. elektroodpady)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach (PSZOK)

Mieszkańcy Gminy Gorzyce bezpłatnie mogą oddawać odpady segregowane, powstające w gospodarstwach domowych, do PSZOK zlokalizowanego w Gorzycach, przy ul. Wrzawskiej 9, czynnego we wtorki od 12.00 do 18.00 oraz piątki od 10.00 do 14.00. Rodzaje odpadów przyjmowanych:

 1. papieru i tektury;
 2. szkła;
 3. opakowań wielomateriałowych;
 4. tworzywa sztucznego;
 5. metali;
 6. bioodpadów;
 7. przeterminowanych leków i chemikaliów;
 8. zużytych baterii i akumulatorów;
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 10. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 11. zużytych opon;
 12. popiołu,
 13. odpady niebezpieczne;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 15. odpady tekstyliów i odzieży;
 16. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

W przypadku korzystania z ulgi z tyt. posiadania kompostownika mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów biodegradowalnych przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK.

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30

Popiół zbierany będzie tylko i wyłącznie w workach! Należy go gromadzić osobno. Odbiór popiołu będzie się odbywał sprzed posesji w wyznaczonych wyżej terminach.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15 821 35 96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe, budowlane oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.