Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach (PSZOK)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach informuje, że PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Gorzycach (PSZOK) w dniu 29 marca 2024 r. (Wielki Piątek) będzie nieczynny.

Mieszkańcy Gminy Gorzyce bezpłatnie mogą oddawać odpady segregowane, powstające w gospodarstwach domowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gorzycach przy ul. Wrzawskiej 9. PSZOK czynny jest we wtorki od godz. 12.00 do 18.00 oraz piątki od godz. 10.00 do 14.00.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 1. papier i tektura;
 2. szkło;
 3. opakowania wielomateriałowe;
 4. tworzywa sztuczne;
 5. metale;
 6. bioodpady;
 7. przeterminowane leki i chemikalia;
 8. zużyte baterie i akumulatory;
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 11. zużyte opony;
 12. popiół z gospodarstw domowych,
 13. odpady niebezpieczne;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 15. odpady tekstyliów i odzieży;
 16. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Popiół zbierany jest tylko i wyłącznie w workach do tego przeznaczonych z napisem popiół!

Odpady rozbiórkowe, budowalne oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 574-777-405

W przypadku korzystania z ulgi z tyt. posiadania kompostownika mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów biodegradowalnych przed posesję oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK.