PRZEDSIĘBIORSTWA POSIADAJĄCE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY GORZYCE

Lp. Nazwa Przedsiębiorstwa Adres Telefon
1. SanTa-EKO Sp. z o.o. ul. Holownicza 1
27-600 Sandomierz
15 644-68-12
2. Zakład Gospodarki Komunalne Gorzyce ul. Wrzawska 9
39-432 Gorzyce
15 644-68-39
3. „Marycha” Gaz Group Andrzej Kondrat Gierlachów 74
27-600 Sandomierz
15 644-56-40
4. Kasperski Krzysztof ul. Gorzycka 32
39-432 Trześń
607-599-756
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Sandomierzu Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 12
27-600 Sandomierz
15 832-36-79
15 832-23-26
15 832-28-44
6. TOI TOI Polska Sp. z o. o. ul. Płochocińska 29
03-044 Warszawa
22 614-59-78
7. WC SERWIS Sp. z o. o. ul. Szybowa 2
41-808 Zabrze
32 278-45-31
8. FHU Trans – Met Andrzej Idec Kotowa Wola 178
37-416-Zbydniów
15 845-84-46
9. WCTRON Sp. o. o. ul. Wyb. J. Słowackiego 9
50-406 Wrocław
800-808-308