Elementy samochodów wycofanych z użytku oraz zużyte części aut nie stanowią odpadu komunalnego i nie są odbierane od mieszkańców Gminy Gorzyce w ramach funkcjonującego na terenie gminy gminnego systemu gospodarowania odpadami. Takie części powinny zostać dostarczone przez mieszkańca do stacji demontażu pojazdów lub innych punktów uprawnionych do ich zbiórki.

Auta wycofane z użytku i zużyte części samochodowe stanowią poważne zagrożenie dla środowiska – akumulatory, opony, płyny eksploatacyjne itp., nie ulegają biodegradacji, co oznacza, że nie rozkładają się samodzielnie. Po drugie zawierają szereg szkodliwych, a czasem toksycznych dla środowiska substancji. W związku z tym samodzielna utylizacja, w tym również wyrzucanie zużytych elementów auta do kosza jest nieekologiczne, a jednocześnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Tak naprawdę szkodzi planecie, zatruwa powietrze, wodę i glebę. Niektórych może przekonać fakt, że niewłaściwa utylizacja odpadów samochodów może nieść ze sobą poważne konsekwencje prawne.

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z użytku oraz częściami samochodowymi określone zostały w Ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 t.j.)

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Zgodnie z art. 23a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przyjęcia będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy o ile nie spowoduje to przekroczenia masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, określonych w pozwoleniu zintegrowanym lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu za przyjęcie będących odpadami części samochodów osobowych usuniętych w trakcie naprawy może pobrać opłatę.

Co warto wiedzieć:

  • odbierając samochód z naprawy, pozostaw zużyte części samochodowe – zakłady mechaniki pojazdowej mają zawarte umowy na odbiór tego typu odpadów,
  • części samochodowe takie jak zderzaki, szyby, folie samochodowe itp. nie wrzucaj do pojemników na odpady komunalne, ani nie pozostawiaj ich przy pojemnikach na odpady,
  • pod żadnym pozorem nie można spalać tego typu odpadów, jak również pozostawiać ich w miejscach publicznych np. lasach – praktyki takie w myśl przepisów prawa stanowią wykroczenie i podlegają karze grzywny,
  • zużyte części samochodowe wytworzone we własnym zakresie w wyniku samodzielnych napraw bezwzględnie należy oddać do stacji demontażu pojazdów.

Uwaga – zużyte opony
Zużyte opony można samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub wystawić przed posesję w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem pod warunkiem, że są to opony z samochodów osobowych z gospodarstwa domowego.