Zwierzęta

Opis spraw związanych z rejestracją ras agresywnych, zgłaszaniem bezdomnych zwierząt.