Budowa sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej

Opis spraw do załatwienia dotyczących przyłączeń wodno-kanalizacyjnych