Odpady komunalne

Opis spraw do załatwienia dotyczących złożenia/korekty deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gorzyce