Kultura, zdrowie i promocja

Opis spraw związanych udzielaniem zgód na użycie symboli gminy, objęcie patronatem honorowym wydarzeń, wsparcia finansowego lub i organizacyjnego wydarzeń, zezwolenia na organizację imprez masowych.