Drogi

Opis spraw do załatwienia dotyczących zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym urzadzeń inftrastuktury technicznej.