Umowy najmu lokali użytkowych i mieszkalnych

Formularze do pobrania
Złóż wniosek przez Internet

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty
  • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Opłata skarbowa

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy

Decyzja w sprawie umowy najmu lokali użytkowych i mieszkalnych powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańca
Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

Jednostka odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej, tel. 15 836 20 75 w. 13

Uwagi

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wójta Gminy, który wydał tą decyzję.

Podstawa prawna
  • Uchwały nr XIII/73/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 14 września 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyc
  • Art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.725 t.j. z dnia 2023.04.18)
Inne informacje