Zgłoszenia dotyczące podejrzenia spalania odpadów w paleniskach domowych

Zgłoszenia dotyczące naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska w tym podejrzenia spalania odpadów w paleniskach domowych przyjmowane są przez pracowników Urzędu Gminy;

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu tel. 15 836 20 75 wew. 22
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej ug@gminagorzyce.pl
Powyższe zgłoszenia można również zgłaszać codziennie od godz. 15.30 do 7.30 pod numerem telefonu wyposażonego w automatyczną pocztę głosową – 512 829 280