Adres

Opis spraw dotyczących nadania nazw ulicom i placom, nadanie lub zmianie numeru porządkowego (adresu)