Ochrona środowiska

Opis spraw do załatwienia dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.