herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

By |2024-03-05T13:43:12+01:005 marca 13:43, 2024|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dokonano wyboru następujących ofert:

By |2024-03-05T13:28:12+01:005 marca 13:27, 2024|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GORZYCE

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.

By |2024-01-22T13:41:38+01:0022 stycznia 13:41, 2024|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert: Nr zadania Nazwa zadania publicznego

By |2023-03-15T07:52:57+01:0014 marca 14:39, 2023|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2022-2025Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu

By |2023-03-15T07:53:50+01:0014 marca 14:33, 2023|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Na podstawie art. 18a ustawy z

By |2023-03-15T07:55:24+01:0014 marca 14:26, 2023|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

By |2023-02-06T13:32:25+01:006 lutego 13:26, 2023|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia, Otwarte konkursy ofert|
Przejdź do góry