herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert: Nr zadania Nazwa zadania publicznego

By |2023-03-15T07:52:57+01:0014 marca 14:39, 2023|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na  lata 2022-2025Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu

By |2023-03-15T07:53:50+01:0014 marca 14:33, 2023|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 Na podstawie art. 18a ustawy z

By |2023-03-15T07:55:24+01:0014 marca 14:26, 2023|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

By |2023-02-06T13:32:25+01:006 lutego 13:26, 2023|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia, Otwarte konkursy ofert|

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

By |2022-03-17T09:40:23+01:009 marca 15:11, 2022|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia, Ogłoszenia|
Przejdź do góry