Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

Nr zadania Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta
1 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. 185 000,00 Gorzycki Klub Sportowy „STAL”
2 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. 41 000,00 Ludowy Klub Sportowy Sokół Sokolniki
3 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. 41 000,00 Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń
4 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. 50 000,00 Ludowy Zespół Sportowy „SAN” Wrzawy
5 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. 11 500,00 Uczniowski Klub Sportowy „DONIC” SP-2
6 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. 11 500,00 Uczniowski Klub Sportowy „SET” Gorzyce
7 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. 13 000,00 Gorzycki Klub Karate Kyokushin
8 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. 11 500,00 Uczniowski Klub Sportowy „ZEUS” Trześń
9 Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. 13 000,00 Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”
5 000,00 Klub Biegowy „FARTLEK Gorzyce Okolice”

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy