herb Gmina Gorzyce
herb Gmina Gorzyce
  • A-
  • A+
  • A
  • A
  • A
  • A
  • PL

KONTROLA PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych

By |2022-03-17T09:39:45+01:0011 marca 13:39, 2022|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

By |2022-03-17T09:40:23+01:009 marca 15:11, 2022|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia, Ogłoszenia|

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

By |2022-03-17T09:40:38+01:009 marca 14:50, 2022|Gmina Gorzyce, Ogłoszenia, Ogłoszenia|
Przejdź do góry