Ogłoszenie o unieważnieniu w części otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 z późn. zm.) unieważnia się w części otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Unieważnia się część konkursu dotyczącą zadania:

  • Zadanie nr 7:

Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni.
UZASADNIENIE
Otwarty konkurs ofert w części dotyczącej zadania nr 7 podlega unieważnieniu ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 lutego 2022 r. do godziny 15:30 na ww. zadanie nie złożono żadnej oferty.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Opublikowany przez Opublikowano: 9 marca 14:26, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print