Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 14.03.2022 roku do 04.04.2022 roku

I. Nieruchomość nr ewid. 1743/613 o pow. 5,0382 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1743/613 o pow. 5,0382 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIV – 0,9193 ha, PsVI – 4,1189 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka nieregularna. Nieruchomość nie uzbrojona. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka położona w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego rzeki Łęg oraz w niedalekiej odległości od zakładów przemysłowych. Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane. Dojazd do działki ulicą Odlewników a następnie drogą gruntową nie utwardzoną.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  Działka nr ewid. 1743/613 o pow. 5,0382 ha, obręb Gorzyce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach podjętego Uchwałą nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2012 roku. Zgodnie z ustaleniami w/w planu działka położona jest w terenach zabudowy usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnych oznaczonej w planie symbolem 4 U,P
 6. Cena: 1.600.000,00 zł netto – (słownie: milion sześćset tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XLII/279/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15.12.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce

II. Nieruchomość nr ewid. 1743/619 o pow. 2,1755 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1743/619 o pow. 2,1755 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIV – 1,1725 ha, PsIII – 1,0030 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka regularna w kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez drogę gruntową. Teren płaski porośnięty roślinnością trawiastą. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy produkcyjno-usługowej oraz w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego rzeki Łęg. Przez działkę przechodzi sieć kanalizacyjna oraz usytuowana jest stacja transformatorowa 15/0,4 kV wraz z kablem energetycznym. Na działkę 1743/619 obręb Gorzyce została wyrażona zgoda na ułożenie kabla energetycznego w ziemi 15kV z rozdzielni stacji 110/15 kV Gorzyce do linii Rozwadów-Gorzyce i Olendry – Trześń
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Działka nr ewid. 1743/619 o pow. 2,1755 ha, obręb Gorzyce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach podjętego Uchwałą nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2012 roku. Zgodnie z ustaleniami w/w planu działka położona jest w terenach zabudowy usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnych oznaczonej w planie symbolem 1 U,P
  2) Działka 1743/619 obręb Gorzyce znajduje się w obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
 6. Cena: 750.000,00 zł netto – (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
  Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.05.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce

III. Nieruchomość nr ewid. 1743/615 o pow. 0,7798 ha, obręb Gorzyce

 1. Nr ewid. działki: 1743/615 o pow. 0,7798 ha, obręb Gorzyce
 2. Klasa gruntów: PsIV – 0,5978 ha, PsVI-0,0750 ha, PsIII – 0,1070 ha
 3. Księga Wieczysta: TB1T/00035354/1
 4. Opis nieruchomości: Nieruchomość nie zabudowana położna w miejscowości Gorzyce. Działka nieregularna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej przez drogę gruntową. Teren płaski porośnięty roślinnością trawiastą. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy produkcyjno-usługowej oraz w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego rzeki Łęg. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Nieruchomość nie uzbrojona. Dojazd do działki ulicą Odlewników a następnie drogą gruntową nie utwardzoną.
 5. Przeznaczenie nieruchomości:
  1) Działka nr ewid. 1743/615 o pow. 0,7798 ha, obręb Gorzyce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Niwka – Żabieniec i Centrum w Gorzycach podjętego Uchwałą nr XXVII/145/12 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30.08.2012 roku. Zgodnie z ustaleniami w/w planu działka położona jest w terenach zabudowy usług wielofunkcyjnych i działalności produkcyjnych oznaczonej w planie symbolem 1 U,P
  2) Działka 1743/615 obręb Gorzyce znajduje się w obszarze Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
 6. Cena: 270.000,00 zł netto (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100 gr) – do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką
 7. Rodzaj zbycia: Przetargowy na podstawie Uchwały Nr XXIII/143/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29.05.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upływa z dniem 25 kwietnia 2022 roku.

Wójt Gminy Gorzyce
Leszek Surdy

Załącznik:
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Zarządzenie 30/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 10.03.2022 r. (218 KB wersja PDF, 66 KB wersja DOC)

Opublikowany przez Opublikowano: 14 marca 10:41, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print