HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2023

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI

FURMANY
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne – odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 9 17 13 9
LUTY 8 15 10 8
MARZEC 8 15 10 30 8
KWIECIEŃ 6, 20
18 7, 21 6
MAJ 4, 18
17 5, 19
CZERWIEC 1, 15, 29
20 2, 16, 30
28
LIPIEC 13, 27 21 14, 28
SIERPIEŃ 10, 24 23 11, 25
WRZESIEŃ 7, 21 20 8, 22
26
PAŹDZIERNIK 5, 19 18 6, 20
19
LISTOPAD 8 21 3 30 8
GRUDZIEŃ 7 19 1 7

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI GORZYCE
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 16 5 13 16
LUTY 16 7 10 16
MARZEC 16 7 10 29 16
KWIECIEŃ 13, 27
7 14, 28
13
MAJ 11, 25 9 12, 26
CZERWIEC 9, 22 13 9, 23
28
LIPIEC 6, 20 11 7, 21
SIERPIEŃ 3, 17, 31
8 4, 18
WRZESIEŃ 14, 28
6 1, 15, 29
26
PAŹDZIERNIK 12, 26
4 13, 27
12
LISTOPAD 16 6 10 30 16
GRUDZIEŃ 14 5 8 14

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI MOTYCZE PODUCHOWNE
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady Segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 9 4 13 9
LUTY 8 6 10 8
MARZEC 8 6 10 29 8
KWIECIEŃ 6, 20
5 14, 28 6
MAJ 4, 18
8 12, 26
CZERWIEC 1, 15, 29
14 9, 23 28
LIPIEC 13, 27
12 7, 21
SIERPIEŃ 10, 24 9 4, 18
WRZESIEŃ 7, 21
12 1, 15, 29
26
PAŹDZIERNIK 5, 19
10 13, 27
19
LISTOPAD 8 7 10 30 8
GRUDZIEŃ 7 6 8 7

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI ORLISKA
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 9 17 13 9
LUTY 8 15 10 8
MARZEC 8 15 10 29 8
KWIECIEŃ 6, 20 18 14, 28 6
MAJ 4, 18 17 12, 26
CZERWIEC 1, 15, 29 20 9, 23 28
LIPIEC 13, 27 21 7, 21
SIERPIEŃ 10, 24 23 4, 18
WRZESIEŃ 7, 21 20 1, 15, 29
26
PAŹDZIERNIK 5, 19 18 13, 27 19
LISTOPAD 8 21 10 30 8
GRUDZIEŃ 7 19 8 7

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI PĄCZEK GORZYCKI
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 4 13 12
LUTY 13 6 10 13
MARZEC 13 6 10 27 13
KWIECIEŃ 12, 26 5 14, 28 12
MAJ 10, 24
8 12, 26
CZERWIEC 7, 21
14 9, 23 28
LIPIEC 5, 19
12 7, 21
SIERPIEŃ 2, 16, 30
9 4, 18
WRZESIEŃ 13, 27 12 1, 15, 29
26
PAŹDZIERNIK 11, 25
10 13, 27
11
LISTOPAD 15 7 10 30 15
GRUDZIEŃ 13 6 8 13

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 11 10 13 11
LUTY 9 14 10 9
MARZEC 9 14 10 30 9
KWIECIEŃ 11, 24 14 7, 21
24
MAJ 8, 22 16 5, 19
CZERWIEC 5, 19 15 2, 16, 30
28
LIPIEC 3, 17, 31 18 14, 28
SIERPIEŃ 14, 28 22 11, 25
WRZESIEŃ 11, 25 19 8, 22
26
PAŹDZIERNIK 9, 23 17 6, 20
9
LISTOPAD 9 14 3 30 9
GRUDZIEŃ 11 15 1 11

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI TRZEŚŃ
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 2 3 13 2
LUTY 1 2 10 1
MARZEC 1 2 10 27 1
KWIECIEŃ 3, 17 4 7, 21 3
MAJ 2, 15, 29 4 5, 19
CZERWIEC 12, 26 6 2, 16, 30
28
LIPIEC 10, 24 4 14, 28
SIERPIEŃ 7, 21
1 11, 25
WRZESIEŃ 4, 18
5 8, 22
26
PAŹDZIERNIK 2, 16, 30
3 6, 20
16
LISTOPAD 13 2 3 30 13
GRUDZIEŃ 12 4 1 12

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI WRZAWY
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 12 4 13 12
LUTY 13 6 10 13
MARZEC 13 6 10 27 13
KWIECIEŃ 12, 26 5 14, 28 12
MAJ 10, 24
8 12, 26
CZERWIEC 7, 21 14 9, 23 28
LIPIEC 5, 19 12 7, 21
SIERPIEŃ 2, 16, 30
9 4, 18
WRZESIEŃ 13, 27 12 1, 15, 29
26
PAŹDZIERNIK 11, 25
10 13, 27
11
LISTOPAD 15 7 10 30 15
GRUDZIEŃ 13 6 8 13

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI ZABRODY
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale) Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 9 17 13 9
LUTY 8 15 10 8
MARZEC 8 15 10 30 8
KWIECIEŃ 6, 20 18 7, 21
6
MAJ 4, 18 17 5, 19
CZERWIEC 1, 15, 29 20 2, 16, 30
28
LIPIEC 13, 27 21 14, 28
SIERPIEŃ 10, 24 23 11, 25
WRZESIEŃ 7, 21 20 8, 22
26
PAŹDZIERNIK 5, 19 18 6, 20
19
LISTOPAD 8 21 3 30 8
GRUDZIEŃ 7 19 1 7

_______________________________________

WYWÓZ Z MIEJSCOWOŚCI ZALESIE GORZYCKIE
MIESIĄC Odpady zmieszane Odpady segregowane (papier, plastik, szkło, metale Odpady biodegradowalne- odpady kuchenne, odpady zielone Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane leki Zimny popiół
STYCZEŃ 2 3 13 2
LUTY 1 2 10 1
MARZEC 1 2 10 27 1
KWIECIEŃ 3, 17
4 7, 21
3
MAJ 2, 15, 29
4 5, 19
CZERWIEC 12, 26
6 2, 16, 30
28
LIPIEC 10, 24
4 14, 28
SIERPIEŃ 7, 21
1 11, 25
WRZESIEŃ 4, 18 5 8, 22
26
PAŹDZIERNIK 2, 16, 30
3 6, 20
16
LISTOPAD 13 2 3 30 13
GRUDZIEŃ 12 4 1 12

Odpady należy wystawić przy utwardzonej drodze do godz. 7.30

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (15-821-35-96) najpóźniej dwa dni przed podanym wyżej terminem odbioru.

Odpady rozbiórkowe, budowlane oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

_______________________________________

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2022
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA – BLOKI

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru odpadów
ODPADY KOMUNALNE Dwa razy w tygodniu Odpady prosimy wyrzucać tylko i wyłącznie do pojemników przeznaczonych na poszczególne odpady
SUROWCE WTÓRNE –      MAKULATURA,PLASTIK, SZKŁO, METALE Raz w tygodniu
ODPADY BIODEGRADOWALNE – ODPADY KUCHENNE, ODPADY ZIELONE Raz w tygodniu
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY I ELEKTRYCZNY

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY

PRZETERMINOWANE LEKI

29 marca
28 czerwca
26 września
30 listopada
Odpady te można na bieżąco oddawać do PSZOK’u

Odpady rozbiórkowe, budowlane oraz zużytą odzież należy oddawać wyłączenie do PSZOK.

_______________________________________

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzycach (PSZOK)

Mieszkańcy Gminy Gorzyce bezpłatnie mogą oddawać odpady segregowane, powstające w gospodarstwach domowych, do PSZOK zlokalizowanego w Gorzycach, przy ul. Wrzawskiej 9

PSZOK czynny we wtorki od 12.00 do 18.00 oraz piątki od 10.00 do 14.00

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 1. papieru i tektury;
 2. szkła;
 3. opakowań wielomateriałowych;
 4. tworzywa sztucznego;
 5. metali;
 6. bioodpadów;
 7. przeterminowanych leków i chemikaliów;
 8. zużytych baterii i akumulatorów;
 9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 10. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 11. zużytych opon;
 12. popiołu,
 13. odpady niebezpieczne;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 15. odpady tekstyliów i odzieży;
 16. odpadów  niekwalifikujących  się  do  odpadów  medycznych  powstałych  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie  iniekcji  i  prowadzenia  monitoringu  poziomu substancji  we  krwi,  w szczególności igieł  i  strzykawek.

Załączniki:
harmonogram wywozu odpadów – Furmany (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Furmany (387 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (386 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (bloki) (387 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Gorzyce (bloki) (484 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Motycze Poduchowne (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Motycze Poduchowne (387 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Orliska (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Orliska (387 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Pączęk Gorzycki (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Pączęk Gorzycki (387 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Sokolniki (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Sokolniki (386 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Trześń (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Trześń (386 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Wrzawy (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Wrzawy (387 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Zabrody (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Zabrody (386 KB, PDF)
harmonogram wywozu odpadów – Zalesie Gorzyckie (207 KB, DOCX)
harmonogram wywozu odpadów – Zalesie Gorzyckie (387 KB, PDF)

Opublikowany przez Opublikowano: 29 grudnia 14:12, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print