Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

Громадянин України може скористатися безкоштовною допомогою районного бюро праці або обласного управління праці, що включає підтримку в пошуку роботи, в першу чергу шляхом працевлаштування та професійного консультування.

Załączniki:

Ulotka – pomoc – UA (PDF, 1 MB)

Ulotka – pomoc – PL (PDF, 1 MB)