Zapraszamy organizacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne, rady sołeckie oraz instytucje i firmy do udziału w akcji porządkowania naszej gminy.

Każdy może posprzątać swoją część gminy. Do udziału w akcji zapraszamy organizacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne, rady sołeckie, firmy, instytucje itp.

Organizacje, które zgłoszą się do akcji, otrzymają worki na śmieci i jednorazowe rękawice Każda grupa wybierze również teren, który będzie chciała uporządkować.

Worki i rękawice będzie można odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Gorzyce w dniu od 20 do 21 kwietnia br.  lub bezpośrednio u sołtysów i przewodniczącego Rady Osiedla Gorzyce. Akcja porządkowania gminy rozpocznie się w piątek 22 kwietnia, a zakończy w poniedziałek 25 kwietnia br.

W zamian za aktywność mieszkańców, Urząd Gminy Gorzyce zakupi i przekaże ponad 100 sadzonek drzew do miejscowości, w których organizacje włączą się aktywnie w sprzątanie terenów.

Gmina przekaże sadzonki drzew i krzewów po weekendzie majowym. Otrzymają je sołtysi  i przewodniczący, którzy pod okiem architekt zieleni oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i wolontariuszy posadzą drzewa i krzewy w zaproponowanych i ustalonych wcześniej miejscach.

Drzewa i krzewy będą mogły być posadzone tylko w miejscach publicznych, na terenach gminnych. Zachęcamy organizacje oraz mieszkańców  do nadsyłania propozycji z uwzględnieniem miejsc, które warto zazielenić. Swoje propozycje można podać w komentarzach pod postem na fb gminy Gorzyce lub przekazać przewodniczącemu lub sołtysowi swojej miejscowości.

Akcja porządkowania gminy jest organizowana z okazji przypadającego w dniu 22 kwietnia Dnia Ziemi.

Organizacje, które chciałyby wziąć udział w akcji proszone są o kontakt z pracownikami UG

tel. 15 836 20 75

wew. 22 – Jolanta Bartoszek

wew. 33  – Monika Zając