Trwają prace przy kolejnym etapie Technicznego Ogrodu obejmującego obszar pomiędzy ulicami 3 Maja, pl. E. Mieszczańskiego i ul. Działkowców.

Mimo trudnej sytuacji związanej z wprowadzonym stanu epidemii, wykonawca zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanepidu wykonuje prace budowlane przy Technicznym Ogrodzie.

Zakończyły się prace rozbiórkowe związane z uporządkowaniem terenu pod inwestycję. Obecnie rozpoczęto budowę kanalizacji oraz przygotowywane są fundamenty pod architekturę ogrodową.

W ramach inwestycji teren przestrzeni publicznej zostanie zagospodarowany na park miejski, powstanie tu m.in. las łęgowy. W rosnące na tym terenie drzewa zostaną wkomponowane ścieżki spacerowe, zamontowane będą również leżaki drewniane, dosadzone krzewy i ozdobne byliny. Całość będzie nawiązywała swoją architekturą i formą do naturalnego lasu.

Na terenie objętym projektem powstanie amfiteatr, grillowisko, a nawet podświetlana fontanna chodnikowa typu dry plaza o powierzchni 200m kw. Wybudowane zostaną również ogólnodostępne sanitariaty i kompleksowy system kanalizacji deszczowej oraz odprowadzania wód opadowych.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane drogi i chodniki oraz postawną nowe miejsca parkingowe. Obszar inwestycyjny zyska też nowe, parkowe oświetlenie. Cały plac będzie monitorowany.

Wartość projektu dla gminy Gorzyce po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynosi prawie 3 mln 300 tys. zł, przy czym dofinansowanie to ponad 1 mln 400 tys. zł, pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy Gorzyce.

Przewidywany termin zakończenia robót to koniec sierpnia 2020 roku.