Wójt gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Zgodnie z art. 35 ust 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwałą Rady Gminy Gorzyce nr LV/386/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Wójt Gminy Gorzyce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 26.09.2022 roku do 17.10.2022 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 572 2,3230 2,3230
N-0,1481
PsII-0,5805
PsIII-1,5944
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 16R –  rola
Do 15 września każdego roku 273,26 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na pastwisko położona w sąsiedztwie terenów rolnych oraz drodze gminnej Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18
2. Gorzyce 573 1,9432 1,9432
N-0,3560
PsII-1,5439
PsV-0,0433
TB1T/00035354/1 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 16R –  rola
Do 15 września każdego roku 231,22 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na pastwisko położona w sąsiedztwie terenów rolnych oraz drodze gminnej Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18
3. Wrzawy 2922/6 1,3500 1,3500
LzrPsIII-0,1600
LzrPsV-0,2200
PsIII-0,6300
PsIV0,3200
WPsV-0,0200
TB1T/00026332/5 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 57M –  tereny mieszkaniowe
Do 15 września każdego roku 168,16 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na pastwisko położona w sąsiedztwie terenów rolnych, budynków mieszkalnych Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18
4. Wrzawy 2558/43 4,4600 0,6000
PsII-0,6000
TB1T/00026332/5 Brak planu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 86R-  rola
Do 15 września każdego roku 84,08  zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań wykorzystywana na pastwisko położona w sąsiedztwie terenów rolnych, budynków mieszkalnych Przedłużenie umowy dzierżawy na 3 lata
Uchwała LV/386/18

z up. Wójta Gminy

mgr Lucyna Matyka
Zastępca Wójta

Załączniki:
– Zarządzenie 129/22 Wójta gminy Gorzyce z dnia 23.09.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy z tym samym Dzierżawcą, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość (PDF 165 KB, DOC 54 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 26 września 13:57, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print