Wójt Gminy Gorzyce ogłasza wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) w związku z art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr LV/356/18 z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XV/89/15 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat

Wykaz zamieszcza się na okres 21 dni od dnia 13.07.2022 roku do 03.08.2022 roku

Obręb Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia działki wydzierżawianej w ha, klasa w ha Księga wieczysta Przeznaczenie w planie / przeznaczenie w studium Termin płatności Wysokość dzierżawy za rok dzierżawy Aktualizacja opłat Opis Okres umowy
1. Gorzyce 1743/625 24,4789 0,0020
Bi-0,0020
TB1T/00035354/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 9KS –

Do 15 września każdego roku 94,59 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako teren pod istniejący garaż nr 133 położony w sąsiedztwie zespołu garaży blaszanych oraz murowanych umowa dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
2. Trześń 1000/2 3,7427 2,2473
PsIV- 1,0000
PsV- 0,5921
PsVI- 0,6552
TB1T/00035899/3 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 8US – tereny usług sportu i 24 MU zabudowa mieszkaniowo usługowa

Do 15 września każdego roku 262,75 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako łąka położona w sąsiedztwie boiska, drogi powiatowej umowa dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
3. Trześń 89/1 0,3115 0,3115
WŁIII-0,0073
ŁIV-0,0734
RIIIa-0,2308
TB1T/00035899/3 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 5AG – tereny przekształceń, rozwoju gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej

Do 15 września każdego roku 63,06 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako działka rolna położona w pobliżu wału rzeki Trześniówka linii kolejowej oraz nieruchomości rolnych umowa dzierżawy
na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
4. Wrzawy 1241/6 1,7300 0,5000
PsIII-0,5000
TB1T/00024815/1 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 11R- jako tereny rolne

Do 15 września każdego roku 73,57 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako działka pastwisko położona w pobliżu nieruchomości rolnych i drogi publicznej umowa dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
6. Wrzawy 2558/43 4,4600 0,2800
PsII-0,2800
TB1T/00026332/5 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 86R- jako tereny rolne

Do 15 września każdego roku 63,06 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako działka pastwisko położona w pobliżu nieruchomości rolnych umowa dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce
7. Wrzawy 2291/16 4,8610 1,3000
Ws-0,3100
N-0,8085
PsIII-0,1815
TB1T/00038069/7 Brak planu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 10R- jako tereny rolne oraz 41 WS wody stojące

Do 15 września każdego roku 157,65 zł netto plus VAT zgodnie z obowiązującą stawką waloryzacja stawki czynszu nie częściej niż jeden raz w roku (ze skutkiem od 1stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika inflacji publikowanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy Działka bez obciążeń i zobowiązań. Wykorzystywana jako działka rolna położona w pobliżu nieruchomości rolnych umowa dzierżawy na 3 lata Uchwała LV/386/18 Rady Gminy Gorzyce

Załącznik:
– Zarządzenie 97/22 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 11.07.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (DOC 61 KB, PDF 217 KB)

Opublikowany przez Opublikowano: 13 lipca 11:19, 2022

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print