W dniu 15.02.2023 r. Minister Sportu i Turystyki rozstrzygnął konkurs na realizację zadań w ramach środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w 2023.

Gmina Gorzyce w ramach złożonego wniosku uzyskała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł na zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

W projekcie uczestniczy 110 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Gorzyce. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy maja równe szansę w dostępie do prowadzonych zajęć.

W okresie realizacji projektu przeprowadzonych zostanie łącznie 160 godzin zajęć (po 20 godzin zajęć dla każdej z 8 utworzonych grup liczących do 15 uczniów) w okresie od 6.02.2023 do 21.04.2023 roku.

Wartość projektu to: 62.243,00 zł z tego uzyskane dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł (24,1 %).
Wkład własny gminy w realizację zadania w wysokości 47 243,00 zł przeznaczony jest ze środków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023 rok.

Cel głównym projektu to wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów klasy III uczniów szkół podstawowych w Gminie Gorzyce, w szczególności zaś:

  • opanowanie podstawowych umiejętności pływackich oraz bezpiecznego zachowania się w wodzie,
  • wdrożenie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjne- sportowych,
  • kształtowanie postawy samokontroli i samooceny rozwoju sprawności psychofizycznych,
  • zwiększenie ilości dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach rekreacyjno-sportowych,
  • wzrost poziomu umiejętności pływackich,
  • poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej nad otwartymi akwenami wodnymi.

Zajęcia prowadzone są od 6 lutego br. na Pływalni Krytej „Błękitna Fala” w Sandomierzu przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, a dodatkową opiekę w czasie pobytu i przewozu sprawują nauczyciele szkół podstawowych i rodzice.

We wszystkich szkołach role opiekunów pełnią nauczyciele jak i zamiennie rodzice.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (2×45 minut ) dla każdej z 8 grup przez okres 3 miesięcy i są podzielone na trzy etapy:

  • ćwiczenia oswajające z wodą oraz nauka podstawowych ruchów pływackich,
  • nauka pływania poszczególnymi stylami sportowymi,
  • doskonalenie pływania stylami sportowymi.

W ramach opieki nad dziećmi zarówno w czasie transportu na basen jak i w czasie zajęć opiekę nad dziećmi będą sprawowali nauczyciele, natomiast w niektórych szkołach rodzice sprawują opiekę w formie wolontariatu.

Opublikowany przez Opublikowano: 30 marca 15:01, 2023

Udostępnij znajomym

image_pdfimage_print